Home > Podcasts van gehouden diensten.

Podcasts van gehouden diensten.

MP3 podcast van de diensten (alleen bijbellezing en verkondiging)
om te downloaden klik op de drie stippen en daarna op downloaden!

zondag 12 februari 2023, middagdienst in Westzaan!
voorganger ds. G. van Vliet, Schriftlezingen Exodus 33:12-23 en Mattheüs 11:25-30, Verkondiging over Mattheüs 11:28-30, Thema: Een leven van rust
1. hoe dat mogelijk is
2. hoe het te vinden is
3. hoe het eruit ziet

zondag 12 februari 2023; gemeentezondag – morgendienst in Westzaan
voorganger ds. G. van Vliet, Schriftlezing: Mattheüs 11:7-24`,
Verkondiging over Mattheüs 11:15
Thema: Jezus roept ons tot luisteren

  1. Omdat Zijn Koninkrijk komt
  2. Omdat luisteren niet vanzelfsprekend is
  3. Omdat niet-luisteren gevolgen heeft.
zondag 27 november 2022 middagdienst om 16.00 uur in Beverwijk
voorganger ds. G. van Vliet Verkondiging Schriftlezing:  Genesis 5 en Jesaja 53:7-12
n a v. H.C. zondag 16 Thema: Jezus, die gestorven is, begraven en neergedaald tot in de hel:
Bevrijdt ons van het onontkoombare
Verandert voor ons het onomkeerbare
Bevrijdt ons van wat ons angst aanjaagt
zondag 27 november 2022, morgendienst om 9.30 uur in Westzaan
voorganger ds. C. van Atten uit Leiden; Schriftlezing: Matt. 1: 18- 25 (HSV) 1e adventszondag
zondag 20 november 2022, morgendienst in Westzaan, voorganger ds. P. A. Kok uit Opperdoes; Deuteronomium 7: 1 – 11; 1 Koningen 16: 23 – 17: 6

zondag 13 november 2022, middagdienst ds. M. P. Hofland, Efeze 2

Zondag 13 november 2022, morgendienst ds. G. van Vliet, Genesis 9 vers 25 tot 27

zondag 6 november 2022, middagdienst om 16.00 uur in Beverwijk, voorganger Prof. Dr. J.W. Maris uit Apeldoorn.
Preek – over Matth 6:12 ‘Wel schuldig – toch vrij! Dat is echt geluk!’

zondag 6 november 2022, morgendienst om 9.30 uur in Westzaan, voorganger Prof. Dr. J. W. Maris uit Apeldoorn, Bijbellezing Johannes 1:19-34 HSV, Mattheüs 21:23-32 HSV
zingen Psalm 32:4,6 Gij zijt mij, Heer, ter schuilplaats in gevaren
preek – over Matth 21:28-32;   ‘Als ja zeggen tegen God te moeilijk wordt’
30 oktober 2022 middagdienst Beverwijk voorgelezen preek van ds. G. van Vliet
HC zondag 14 Lukas 1 en Romeinen 5;
Thema: De Heere Jezus: God en mens: zo werd Hij. 1. Als één van ons 2. De Enige voor ons
MP3 podcast van deze dienst (alleen bijbellezing en verkondiging)
om te downloaden klik op de drie stippen en daarna op downloaden!
Schriftlezing: Hosea 1 en 3, Thema: Groot is Gods liefde en Zijn geduld
1.       Een mislukt profetenhuwelijk
2.       Een nieuwe opdracht voor Hosea
3.       Een bijzondere ontmoeting tussen twee geliefden.
30 okotber 2022 morgendienst, voorganger Ds J. L. de jong uit Soest

MP3 podcast van deze dienst (alleen bijbellezing en verkondiging)
om te downloaden klik op de drie stippen en daarna op downloaden!
zondag 2 3okotber 2022 ds G. van Vliet; Schriftlezing:  Exodus 2:1-10, Romeinen 8:12-17 en 1 Petrus 2:1-10 verkondiging nav. H.C. zondag 13
Thema: Gods Zoon en Gods kinderen, 1. Aangenomen kinderen, 2. Kostbare kinderen

MP3 podcast van deze dienst (alleen bijbellezing en verkondiging)
om te downloaden klik op de drie stippen en daarna op downloaden!

zondag 23 oktober 2022, ds Leon Koopman: Schriftlezing Haggaï 1: 1 – 2: 10, Prediking God bouwt zijn Kerk: 1. Confrontatie; 2. Bemoediging; 3. Toekomst

MP3 podcast van deze dienst (alleen bijbellezing en verkondiging)
om te downloaden klik op de drie stippen en daarna op downloaden!

zondag 16 oktober 2022, middagdienst om 16.00 uur in Beverwijk. Voorganger ds. J. van Dijken,
Schriftlezing: Genesis 11: 27-12: 9 Galaten 3: 6 – 9, Prediking over Genesis 12: 1 – 3
MP3 podcast van deze dienst (alleen bijbellezing en verkondiging)
om te downloaden klik op de drie stippen en daarna op downloaden!

16 oktober 2022 morgendienst br. G. Bax met Bijbellezing uit Efeze 4: 1 – 16 en verkondiging met thema: “Werken aan eenheid”

MP3 podcast van deze dienst (alleen bijbellezing en verkondiging)
om te downloaden klik op de drie stippen en daarna op downloaden!

9 oktober middagdienst ds. G van Vliet; Heidelbergse Catechismus zondag 12
Schriftlezing:  1 Samuel 16:1-13, Lukas 3:21 en 22, 4:14-21 en 1 Johannes 2:18-29

Thema: Leven als christen
Dat is:
1. Leven uit wat Christus voor ons doet
2. Doen waartoe Christus ons roept

MP3 podcast van deze dienst (alleen bijbellezing en verkondiging)
om te downloaden klik op de drie stippen en daarna op downloaden!

.

9 oktober 2022 morgendienst met ds. Sander Kok, Efeze 3 en 5;
Thema: Wandelen in de liefde (van God)
1. Liefde van Christus
2. Liefde door Christus
3. Liefde voor God

MP3 podcast van deze dienst (alleen bijbellezing en verkondiging)
om te downloaden klik op de drie stippen en daarna op downloaden!

.

.

zondag 2 oktober, middagdienst om 16.00 uur in Beverwijk.
voorganger ds. J. Bonhof uit Utrecht, Schriftlezing Romeinen 11: 1 – 24:
Prediking Thema: Gods plan met Israël

MP3 podcast van deze dienst (alleen bijbellezing en verkondiging)
om te downloaden klik op de drie stippen en daarna op downloaden!

.

.

zondag 2 oktober 2022, morgendienst om 9.30 uur in Westzaan
voorganger ds. G. van Vliet

Schriftlezing: Mattheüs 25:31-46 en Hebreeën 12:28-13:6 preektekst Hebreeën 13: 2 en 3

Thema: Denken aan wat liefde doet

  1. Voor vreemdelingen
  2. Voor gevangenen
  3. Voor mensen die slecht behandeld worden

    MP3 podcast van deze dienst (alleen bijbellezing en verkondiging)
    om te downloaden klik op de drie stippen en daarna op downloaden!

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

..

.

.