Home > Preken > nieuwjaarsdienst > 1 januari 2016…

1 januari 2016 nieuwjaarsdienst om 10.30 uur in Westzaan.

voorganger ds. L. J. Koopman

Naamloos-3

orde van dienst:

Mededelingen door één van de kerkenraadsleden.

Voorzang: Psalm 19: 1 en 4 (OB)

Stil gebed

Votum en groet

Zingen: Psalm 78: 3 (OB)

Gebed

Schriftlezing: Psalm 1

Zingen: Psalm 1: 1, 2 en 3 (NB)

Verkondiging: Psalm 1

Zingen: Psalm 92: 7 en 8 (OB)

Gebed en voorbeden

Collecten

Zingen: Psalm 119: 1 en 25 (OB)

Geloofsbelijdenis

Zingen: Lied 38: 1, 5, 6, 7 en 8 (ik zag het nieuw Jeruzalem)

Zegen

 

1 januari 2016 nieuwjaarsdienst om 10.30 uur in Westzaan

0 Comments

Add a Comment