Home > Preken > nieuwjaarsdienst > 1 januari 2017,…

1 januari 2017, nieuwjaarsdienst om 10.30 uur te Westzaan

voorganger ds. L. J. Koopman

Naamloos-3

Mededelingen door de ouderling van dienst

Voorzang: Psalm 93: 1 en 4 (OB)

Stil gebed; Votum en Groet.

Psalm 62: 1 en 8 (OB)

Lezing van de Wet

Psalm 119: 14 (NB)

Kindermoment

Kinderlied 300 ( ‘k Heb Jezus nodig)

Gebed

Schriftlezing Joh. 1: 19 – 34

Psalm 40: 4 en 5 (OB)

Prediking: op koers blijven met Jezus

Lied 53: 1, 2, 3 en 4 (Laat me in U blijven, groeien, bloeien)

Dankgebed

Collecten

Slotzang: Lied 214: 1, 2, 3 en 4  (Wat de toekomst brengen moge)

Zegen

 

1 januari 2017, nieuwjaarsdienst om 10.30 uur te Westzaan