Home > Preken > nieuwjaarsdienst > 1 januari 2018,…

1 januari 2018, nieuwjaarsdienst om 10.30 uur in Westzaan

voorganger ds. L. J. Koopman

Naamloos-3

Mededelingen door één van de kerkenraadsleden.

Voorzang: Psalm 100: 1 en 4 (OB)

Stil gebed

Votum en groet

Zingen: Psalm 119: 42 en 65 (NB)

Gebed

Schriftlezing: Micha 6: 1 – 8

Zingen: Psalm 86: 6 (OB)

Verkondiging: Wat vraagt God van ons: 1: recht doen; 2. trouw liefhebben; 3. nederig te wandelen met God.

Zingen: Psalm 25: 2 en 6 (OB)

Gebed en voorbeden

Collecten

Zingen: Lied 214: 1, 2, 3 en 4 (Wat de toekomst brengen moge…)

Geloofsbelijdenis

Zingen: Lied 137 (Vrede zij U)

Zegen

1 januari 2018, nieuwjaarsdienst om 10.30 uur in Westzaan