Home > Preken > Heidelbergse catechismus > 10 juli 2016, middag dienst…

10 juli 2016, middag dienst om 16.00 uur te Beverwijk

voorganger ds. L.J. Koopman

Naamloos-3

Mededelingen door de ouderling van dienst

Voorzang: Psalm 118: 1 en 6 (NB)

Stil gebed onder aan de kansel

Votum en Groet

Psalm 142: 1, 2 en 5 (OB)

Gebed

Schriftlezing: Johannes 11: 1 – 46 + HC zondag 16

Psalm 145: 6 (OB)

Prediking: Jezus’ dood wordt ons leven

Lied 87, 1, 2, 3 en 4 (Jezus, leven van mijn leven)

Dankgebed

Collecten

Lied 43: 1, 3 en 5 (De Heer is mijn Herder)

Geloofsbelijdenis (staande)

Slotzang: Psalm 68: 10 (OB)

Zegen

10 juli 2016, middag dienst om 16.00 uur te Beverwijk