Home > Preken > biddag > 14 maart biddag middagdienst…

14 maart biddag middagdienst om 15.30 uur in Westzaan

14 maart biddag middagdienst om 15.30 uur in Westzaan

voorganger ds. L. J. Koopman

ds Leon Koopman

Handdruk door ouderling van dienst

Woord van welkom

Zingen: Psalm 116: 1 en 11 (OB)

Stil gebed (Zingen: Handjes gevouwen)

Votum en groet

Zingen Lied 316 (Lees je Bijbel, bid elke dag)

Gebed

Bijbellezing: 2 Koningen 4: 1 – 7 door….

Zingen Psalm 81: 12 (OB)

Preek:  “Vertel het maar….”

Zingen Lied 312: 1, 2 en 3: Je hoeft niet bang te zijn

Gebed

– afsluiten met het zingen van het Onze Vader (Lied 317)

Collecte door…..

Zingen Lied 319 ( k stel mijn vertrouwen)

Zegen

14 maart biddag middagdienst om 15.30 uur in Westzaan