Home > Preken > biddag > 14 maart biddagdienst om…

14 maart biddagdienst om 19.30 uur in Westzaan

voorganger ds. L. J. Koopman

ds Leon Koopman

Mededelingen door de ouderling van dienst

Voorzang: Psalm 65: 1 en 2 (NB)

Stil gebed onder aan de kansel, votum en groet

Psalm 123: 1 (OB)

Gebed

Schriftlezing: Markus 11: 11 – 26

Psalm 86: 3 en 6 (OB)

Prediking: Thema: Heb geloof in God

Lied 171: 1, 2 en 5 (Van U zijn alle dingen)

Gebed 1: Kerk

Zingen: Lied 197: 1 en 2 (Heer, wat een voorrecht)

Gebed 2: Nederland

Psalm 90: 8 (NB)

Gebed 3: Wereld

Lied  227: 1, 2, 3 en 4 ( Aan U behoort o Heer der heren)

Geloofsbelijdenis (staande)

Slotzang: Lied 138: 1, 2 en 3 (Zegen ons Algoede).

Zegen

14 maart biddagdienst om 19.30 uur in Westzaan