Home > Preken > Pinksteren > 16 mei 2016 2e pinksterdag,…

16 mei 2016, 2e pinksterdag, zangdienst om 9.30 uur te Westzaan

dienst met verschillende medewerkers!

Opening (Leon)

Zingen: Lied 111: 1, 2 en 3 (Er komen stromen van zegen…)

Gebed (Leon)

Zingen: Psalm 75: 1 (OB)

Gedicht (Vrouwenvereniging Beverwijk)

Zingen: Psalm 33: 2 (NB)

Schriftlezing: Johannes 14: 16 – 26

Zingen: Psalm 121: 2 en 4 (OB)

Meditatie (Bert)

Zingen Lied 201: 1, 2 en 3 (Samen in de Naam van Jezus)

Kinderlied: Lied 266 (Ik moet weggaan)

Kindermoment (Rieneke)

Kinderlied: (Diep, diep, als de zee)

Gebed (Michaël)

Collecte

Zingen: Lied 137 (Vrede zij u)

Zegen (Leon)

 

16 mei 2016 2e pinksterdag, zangdienst om 9.30 uur te Westzaan