Home > Preken > Pinksteren > zondag 20 mei 2018,…

20 mei 2018, middagdienst om 16.00 uur in Beverwijk.

voorganger ds. L.J. Koopman

ds Leon Koopman

Mededelingen door de ouderling van dienst

Voorzang: Psalm 98: 1 en 4 (NB)

Stil gebed, votum en groet

Psalm 123: 1 (OB)

Gebed

Schriftlezing: Markus 16: 15 – 20; Handelingen 2: 36 – 42

Lied 217: 1, 2 en 3 (Woord van God dat in ’t verleden)

Prediking: God werkt mee door zijn leerlingen; 1: het Woord wordt gepreekt; 2: het Woord wordt bevestigd.

Psalm 56: 5 en 6 (OB)

Dankgebed

Collecten

Lied 206: 1, 2 en 3 (O grote God, die liefde zijt)

Geloofsbelijdenis (staande)

Slotzang: Lied 186 (Machtig God, sterke Rots)

Zegen

zondag 20 mei 2018, middagdienst om 16.00 uur in Beverwijk.