Home > Preken > 22 april, Pasen 2019, dienst…

22 april, Pasen 2019, dienst op 2 paasdag om 9.30 uur in Westzaan

dienst naluisteren? klik op het pijltje!

22 april, Pasen 2019, dienst op 2 paasdag om 9.30 uur in Westzaan

Woord van Welkom

Zingen Lied 94: 1, 2, 3 en 4 (Daar juicht een toon)

Gebed

Kindermoment

Zingen Lied 297 (Diep, diep, diep als de zee)

Schriftlezing: 1 Korinte 15: 1 – 11

Zingen: Lied 95: 1, 2 en 3 (Geprezen zij de Heer die eeuwig leeft)

Schriftlezing: Jacobus 1: 12 – 18

Zingen: Lied 129: 1 en 2 (Groot is Uw trouw O Heer)

Schriftlezing 1 Petrus 1: 3 – 9

Zingen: Lied 27: 1 en 4 (Bezingt Gods lof als nooit tevoren)

Schriftlezing: Johannes 20: 19 – 23

Zingen: Lied 137: 1, 2, 3 en 4 (Vrede zij u)

Gebed

Collecte

Slotzang Lied 104: 1, 2 en 3 (U zij de glorie)

Zegen

22 april, Pasen 2019, dienst op 2 paasdag om 9.30 uur in Westzaan