Home > Preken > kerstdienst > 25 december 2018, 1e…

25 december 2018., 1e kerstdag, kerstdienst om 16.00 uur in Beverwijk

voorganger ds. L.J. Koopman

Welkom door één van de kerkenraadsleden.

Psalm 98: 1 en 2 (NB)

Stil gebed

Votum en groet

Zingen: Psalm 98: 3 en 4 (NB)

Gebed

Schriftlezing Matteüs 2: 13 – 23

Zingen: Lied 62: 1, 2 en 3 (Nu zijt wellekome)

Verkondiging 1: “Uit Egypte heb Ik mijn zoon geroepen.”

Zingen: Lied 46: 1 (Daar is uit ’s werelds duistere wolken)

Verkondiging 2: “Een stem is in Rama gehoord…”

Zingen Lied 46: 2 (Gij wilt met vrede tot ons komen)

Verkondiging 3: “…dat Hij Nazarener genoemd zal worden.”

Zingen Lied 46: 3 en 4 (Wat heil, een Kind is ons geboren)

Gebed en voorbeden

Zingen Lied 80: 1, 2 en 3 (Stille nacht)

Geloofsbelijdenis van Nicea

Collecten

Zingen: Lied 101 (Jezus leeft in eeuwigheid)

Zegen

25 december 2018, 1e kerstdag, kerstdienst om 16.00 uur in Beverwijk