Home > Preken > kerstdienst > 25 december 2018, 1e…

25 december 2018, 1e kerstdag, kerstdienst in Westzaan

voorganger ds. L. J. Koopman

Welkom door één van de kerkenraadsleden

Voorzang: Lied 74: 1, 2, 3 en 4 (Komt allen tezamen)

Stil gebed, votum en groet;

Zingen Psalm 75: 1 (OB)

Lezen Titus 2: 11 – 15

Zingen Lied 177 (Jezus vol liefde, U wilt ons leiden)

Kindermoment

Kinderlied 257: 1, 2 en 3 (Jezus zegt dat Hij hier van ons verwacht)

Gebed

Schriftlezing: Matteüs 1: 18 – 25

Zingen: Lied 70: 1, 2 en 3 (Hoor de englen zingen d’eer)

Verkondiging: Thema: Overrompeld door God: 1: Uitgeschakeld; 2: Ingeschakeld

Zingen: Lied 75: 1, 2 en 3 (Komt, verwondert u hier mensen)

Gebed en voorbeden

Collecten

Zingen: Lied 68 (Ere zij God)

Zegen

25 december 2018, 1e kerstdag, kerstdienst om 9.30 uur in Westzaan