Home > Preken > 28 maart – 2e paasdag…

28 maart; 2e paasdag zangdienst met meditatie, 9.30 uur Westzaan

Opening (Leon)

Zingen: Psalm 105: 1 (NB)

Gebed (Leon)

Kinderlied 263 (De Heer is waarlijk opgestaan)

Gedicht br. Band

Zingen Psalm 116: 1, 2 en 3 (OB)

Schriftlezing: Johannes 20: 19 – 31

Zingen: Lied 143 (Genade zo oneindig groot)

Meditatie: Henk

Zingen Lied 95: 1, 2 en 3 (Geprezen zij de Heer die eeuwig leeft…)

Kinderlied: Lied 264 (Hij is opgestaan) (Rieneke)

Kindermoment (Rieneke)

Kinderlied: Wij vieren feest (Rieneke)

Gebed (Rutger)

Collecte

Zingen: Lied 137 (Vrede zij u)

Zegen (Leon)

28 maart – 2e paasdag – zangdienst met meditatie, 9.30 uur Westzaan