Home > Preken > Goede vrijdag > 30 Maart 2018, Goede…

30 Maart 2018, Goede Vrijdagdienst om 19.30 uur in Beverwijk

voorganger ds. L. J. Koopman

ds Leon Koopman

orde van dienst:

Mededelingen

Voorzang Lied 89: 1, 2 en 6 (Leer mij O Heer, uw lijden recht betrachten)

Stil gebed

Votum en Groet

Zingen Psalm 62: 1 (OB)

Gebed

Schriftlezing + verkondiging Markus 15, 16 – 21

Zingen: Lied 85: 1, 2, 3 (Is dat, is dat mijn Koning)

Schriftlezing + verkondiging Markus 15: 22 – 32

Zingen: Psalm 6: 2 en 9 (OB)

Schriftlezing + verkondiging 3: Markus 15: 33 –  39

Zingen: Psalm 22: 1 en 11 (NB)

Gebed

Collecte, en slotzang Lied 87: 1, 2, 3 en 4 (Jezus, leven van mijn leven)

Zegen

30 Maart 2018, Goede Vrijdagdienst om 19.30 uur in Beverwijk