Home > Preken > oudejaarsdienst > 31 december 2016,…

31 december 2016, oudejaarsdienst om 19.00 uur in Beverwijk

voorganger ds. L.J. Koopman

Naamloos-3

Mededelingen door één van de kerkenraadsleden.

Voorzang: Psalm 121: 1, 2, 3 en 4 (OB)

Stil gebed

Votum en groet

Vreugde in het gemeente leven:

Zingen: Psalm 103: 1 en 5 (OB)

Verdriet in het gemeente leven

Zingen: Psalm 103: 8 en 9 (OB)

Gebed

Schriftlezing: Jesaja 40: 1 – 11

Zingen: Psalm 80: 1 en 11 (OB)

Verkondiging “Zie, hier is uw God!”

Zingen: Lied 149: 1, 2, 3 en 4 (Wat vlied’of bezwijk’)

Gebed en voorbeden

Collecten

Zingen: Psalm 63: 2 en 3 (NB)

Geloofsbelijdenis

Zingen: Lied 132: 1, 2 en 3 (K wil U, o God, mijn dank betalen)

Zegen

 

31 december 2016, oudejaarsdienst om 19.00 uur in Beverwijk