Home > Preken > dankdag > Dankdag 2016, dienst op 2…

Dankdag 2016, dienst op 2 November om 19.30 uur te Westzaan

voorganger ds. L.J. Koopman

Naamloos-3

orde van dienst:

Mededelingen door de ouderling van dienst

Voorzang: Psalm 134: 1, 2 en 3 (NB)

Stil gebed onder aan de kansel

Votum en Groet

Psalm 22: 2 en 11 (NB)

Gebed

Schriftlezing: Galaten 5, 13 – 26 en Zondag 24

Psalm: 1: 1 en 2 (OB)

Prediking: Een dankbaar en vruchtbaar leven: Geloof dat door de liefde werkt

Lied 53: 1, 2, 3 en 4 (Laat me in U blijven)

Dankgebed 1: Kerk

Psalm 116: 10  (OB)

Dankgebed 2: Nederland

Psalm 150: 1 (OB)

Dankgebed 3: Wereld

Psalm 105: 1 en 2 (OB) (collecten tijdens het voorspel)

Geloofsbelijdenis (staande)

Slotzang: Lied 132: 1, 2 en 3 (k Wil U, o God, mijn dank betalen)

Zegen

 

Dankdag 2016, dienst op 2 November om 19.30 uur te Westzaan