Home > Preken > Hemelvaartdag > donderdag 25 mei 2017,…

donderdag 25 mei 2017, Hemelvaartsdag, dienst om 9.30 uur in Westzaan

voorganger ds. L. J. Koopman

Naamloos-3

Mededelingen door één van de kerkenraadsleden.

Voorzang: Psalm 122: 1 en 3 (OB)

Stil gebed

Votum en groet

Zingen: Psalm 47: 3 (OB)

Betekenis Hemelvaart: Hebreeën 2: 5 – 18

Zingen Lied 106: 1 en 2 (Al heeft Hij ons verlaten)

Kindermoment

Kinderlied 296: (De Here zegent jou)

Gebed

Schriftlezing: Lukas 24: 36 – 53

Zingen: Lied 26: 1, 2 en 3 (Wij mogen tot Gods woning gaan)

Verkondiging: Gezegend door de verhoogde Christus 1. Gezegend vanuit de hemel… 2. …om tot zegen te zijn op de aarde.

Zingen: Lied 26: 4 en 5 (Laat ons belijden deze hoop)

Gebed en voorbeden

Collecten

Zingen: Psalm 134: 1, 2 en 3 (OB)

Zegen

donderdag 25 mei 2017, Hemelvaartsdag, dienst om 9.30 uur in Westzaan