Home > Preken > Hemelvaartdag > donderdag 5 mei…

donderdag 5 mei hemelvaartdag, om 9.30 uur dienst te Westzaan

voorganger ds. L.J Koopman

Naamloos-3

Mededelingen door één van de kerkenraadsleden.

Voorzang: Psalm 98:  1 en 4 (NB)

Stil gebed

Votum en groet

Zingen: Psalm 47: 3 (OB)

Betekenis Hemelvaart: Efeze 4: 1 – 16

Zingen Psalm 68: 9 en 10 (OB)

Kindermoment

Kinderlied 296: (De Here zegent jou)

Gebed

Schriftlezing: Hand. 1: 1 – 14

Zingen: Lied 107: 1, 3 en 5 ( De dag van onze Vorst brak aan…)

Verkondiging: Koning Jezus corrigeert zijn onderdanen

Zingen: Psalm 66: 8 en 10 (OB)

Gebed en voorbeden

Collecten

Zingen: Lied 106: 1 en 2 (Al heeft Hij ons verlaten)

Zegen

donderdag 5 mei hemelvaartdag, om 9.30 uur dienst te Westzaan