Home > Preken > Goede vrijdag > Goede vrijdag 19 april, 19.30…

Goede vrijdag 19 april, 19.30 uur dienst in Beverwijk

dienst terugluisteren? Klik op het pijltje!

Goede vrijdag 19 april 2019, om 19.30 uur dienst in Beverwijk

voorganger ds. L.J. Koopman

Welkom;

Voorzang Lied 89: 1, 2 en 6 (Leer mij O Heer, uw lijden recht betrachten)

Stil gebed

Votum en Groet

Zingen Psalm 65: 1 en 2 (NB)

Gebed

Schriftlezing + verkondiging Matteüs 27: 33 – 44:  Geloven zonder kruisdood

Zingen: Psalm 56: 5 (OB)

Schriftlezing + verkondiging Matteüs 27: 45 – 56 Zijn sterven is ons leven

Zingen: Lied 25: 1 (Een grote Hogepriester)

Schriftlezing + verkondiging 3: Matteüs 27: 57 – 61 zittend bij het nieuwe graf

Zingen: Lied 105: 2 (Op Uw Woord, o Leven van ons leven)

Gebed

Collecte, en slotzang Lied 87: 1, 2, 3 en 4 (Jezus, leven van mijn leven)

Zegen

Goede vrijdag 19 april, 19.30 uur dienst in Beverwijk