Home > Preken > Goede vrijdag > Goede vrijdag 25 maart 2016,…

Goede vrijdag 25 maart 2016, dienst om 19.30 uur in Beverwijk

voorganger ds. L. J. Koopman

Naamloos-3

orde van dienst:

Mededelingen

Voorzang Psalm 40: 4 (OB)

Stil gebed

Votum en Groet

Zingen Lied 92: 1, 2, 3 en 4 (Ruw houten kruis)

Gebed

Schriftlezing Lukas 23: 33 – 38

Verkondiging: “Vader vergeef het hun, want zij weten niet wat zij doen.”

Zingen: Lied 90: 1, 2, 3 en 4

Schriftlezing Lukas 23: 39 –  43

Verkondiging: “Heden zult u met Mij in het Paradijs zijn”

Zingen: Psalm 25: 3 en 6 (OB)

Schriftlezing Lukas 23: 44 – 49

Verkondiging “Vader, in Uw handen beveel Ik Mijn Geest.”

Zingen: Psalm 31: 4 en 15 (NB)

Gebed

Schriftlezing Lukas 23: 50 – 56

Zingen Lied 87: 1, 2, 3 en 4 (Jezus, leven van mijn leven)

Zegen

Goede vrijdag 25 maart 2016, dienst om 19.30 uur in Beverwijk