Home > Preken > Hemelvaartdag > Hemelvaartsdag 10 mei 2018,…

Hemelvaartsdag 10 mei 2018, dienst om 9.30 uur in Westzaan

voorganger  ds. L.J. Koopman

ds Leon Koopman

Mededelingen door één van de kerkenraadsleden.

Voorzang: Lied 18: 1, 2 en 3 (Hoort, dit is een woord ten leven)

Stil gebed

Votum en groet

Zingen: Psalm 47: 3 (OB)

Betekenis Hemelvaart: Kolossenzen 3: 1 – 17

Zingen Lied 106: 1 en 2 (Al heeft Hij ons verlaten)

Kindermoment

Kinderlied 296: (De Here zegent jou)

Gebed

Schriftlezing: Handelingen 1: 1 – 11

Zingen: Psalm 73: 12 en 13 (OB)

Verkondiging: De kroningsdag van Koning Jezus; 1. het is volbracht; 2: het wordt voltooid.

Zingen: Lied 31: 1 en 2 (Gij zijt waardig te ontvangen)

Gebed en voorbeden

Collecten

Zingen: Lied 117: 1, 2 en 3 (Heer, Uw licht en uw liefde schijnen)

Zegen

 

Hemelvaartsdag 10 mei 2018, dienst om 9.30 uur in Westzaan