Home > Preken > PASEN! > maandag 17 april 2017, 2e…

maandag 17 april 2017, 2e paasdag, dienst om 10.00 uur te Westzaan

zangdienst met meditatie

Opening

Zingen: Psalm 75: 1 (OB)

Gebed

Lied 263 (De Heer is waarlijk opgestaan)

Gedicht

Zingen Lied 93: 1, 2 en 3 (Christus onze Heer verrees)

Schriftlezing: Johannes 20: 24 – 31

Zingen: Psalm 42: 1 en 3 (OB)

Meditatie

Zingen Lied 95: 1, 2 en 3 (Geprezen zij de Heer die eeuwig leeft…)

Kindermoment

Kinderlied 264: Maria kwam bij het graf

Gebed

Collecte

Zingen: Lied 101 (Jezus leeft in eeuwigheid)

Zegen

maandag 17 april 2017, 2e paasdag, dienst om 10.00 uur te Westzaan