Home > Preken > PASEN! > Maandag 2 April 2018 2e…

Maandag 2 April 2018 2e Paasdag; Paas-zangdienst om 9.30 uur in Westzaan

Maandag 2 April 2018 2e Paasdag; Paas-zangdienst om  9.30 uur in Westzaan

met verschillende medewerkenden!

Opening (Leon)

Zingen: Psalm 75: 1 (OB)

Gebed (Leon)

Lied 93: 1, 2 en 3 (Christus onze Heer verrees)

Kindermoment (Rieneke)

Kinderlied 257  Jezus zegt dat Hij hier van ons verwacht (begeleid door Rieneke)

Schriftlezing: Markus 16: 9 – 18

Zingen: Lied 192: 1 en 2  (Vreugde, vreugde, louter vreugde)

Meditatie: (Henk)

Zingen Lied 206: 1, 2 en 3 (O grote God, die liefde zijt)

Gebedsoefening 1

Lied: Je draagt het niet alleen (beamer)

Gebedsoefening 2

Zingen: Lied 104: 1, 2 en 3 (U zij de glorie)

Collecte

Zingen: Wij vieren feest omdat Jezus weer leeft (begeleid door Rieneke)

Zegen (Leon)

Maandag 2 April 2018 2e Paasdag; Paas-zangdienst om 9.30 uur in Westzaan