Home > Preken > kerstdienst > maandag 25 december 1e…

maandag 25 december 1e kerstdag, middagdienst om 16.00 uur in Beverwijk

voorganger ds. L. J. Koopman

Naamloos-3

Mededelingen door één van de kerkenraadsleden.

Voorzang: Lied 80: 1, 2 en 3 (Stille nacht)

Stil gebed

Votum en groet

Zingen: Lied 71: 1, 2 en 3 (Ik kniel aan Uw kribbe neer)

Gebed

Schriftlezing(en): Matteüs 25: 31 – 46

Zingen: Psalm 146: 5, 6 en 7 (OB)

Verkondiging: Jezus komt terug!

Zingen: Lied 106: 1 en 2 (Al heeft Hij ons verlaten)

Gebed en voorbeden

Zingen Lied 206: 1, 2 en 3 (O Grote God, die liefde zijt)

Geloofsbelijdenis van Nicea

Collecten

Zingen: Lied 68 (Ere zij God)

Zegen

maandag 25 december 1e kerstdag, middagdienst om 16.00 uur in Beverwijk