Home > Preken > kerstdienst > maandag 25 december 1e…

maandag 25 december 1e kerstdag morgendienst om 9.30 uur in Westzaan

voorganger ds. L.J Koopman

Naamloos-3

orde van dienst:

Mededelingen door één van de kerkenraadsleden

Voorzang: Lied 74: 1, 2, 3 en 4 (Komt allen tezamen)

Stil gebed, Votum en groet

Zingen Psalm 98: 1 en 2 (NB)

Lezen Psalm 98

Zingen Psalm 98: 3 en 4 (NB)

Kindermoment

Kinderlied 259: 1, 2 en 3 (Wij zijn de herders)

Gebed

Schriftlezing: Lukas 2: 1 – 20

Zingen: Lied 60: 1, 2 en 3 (Heft op uw hoofden, poorten wijd)

Verkondiging: Goed Nieuws van God! 1. Jezus is het Goede Nieuws 2. Jezus brengt het Goede Nieuws.

Zingen: Psalm 150: 1 en 3 (OB)

Gebed en voorbeden

Collecten

Zingen: Lied 67: 1, 2 en 3 (Eer zij God in onze dagen)

Zegen

maandag 25 december 1e kerstdag morgendienst om 9.30 uur in Westzaan