Home > Preken > zondag 24 juli 2016,…

zondag 24 juli 2016, morgendienst om 9.30 uur te Westzaan
voorganger ds. L. J. Koopman
Naamloos-3
Mededelingen door de ouderling van dienst
Voorzang: Lied 151: 1 en 3 (wij loven U, O God)
Stil gebed onder aan de kansel
Votum en Groet
Psalm 99: 1, 6 en 8 (OB)
Lezing van de Wet
Gezang 5: 6 en 9 (OB) (Gebed des Heren)
Kindermoment
Kinderlied: Lied 305 (Hoger dan de Blauwe luchten)
Gebed
Schriftlezing Psalm 115
Psalm 115: 1, 3 en 5 (NB)
Prediking: Thema: Onze God is in de hemel; 1 de ontmaskering van de afgoden; 2 de noodzaak om op God te vertrouwen; 3 de belofte van Gods zegen.
Psalm 138: 1 en 3 (OB)
Dankgebed
Collecten
Slotzang: Lied 187 (Majesteit)
Zegen

zondag 24 juli 2016, morgendienst om 9.30 uur te Westzaan