Home > Preken > nieuwjaarsdienst > nieuwjaarsdag, dinsdag 1…

nieuwjaarsdag, dinsdag 1 januari 2019 dienst om 10.30 uur!

voorganger ds. L. J. Koopman

Welkom en mededelingen.

Voorzang: Lied 126: 1, 2, 5 en 6 (Dank U, voor deze nieuwe morgen)

Stil gebed

Votum en groet

Zingen: Lied 164 (Als een hert dat verlangt naar water)

Gebed

Schriftlezing: Openbaring 22: 6 – 21

Zingen: Lied 129: 1 en 2 (Groot is uw trouw o Heer)

Verkondiging: Leven vanuit Gods toekomst

Zingen: Lied 214: 1, 2, 3 en 4  (Wat de toekomst brengen moge…)

Gebed en voorbeden

Collecten

Zingen: Psalm 27: 7 (OB)

Geloofsbelijdenis

Zingen: Lied 137: 1, 2, 3 en 4 (Vrede zij U)

Zegen

nieuwjaarsdag, dinsdag 1 januari 2019 dienst om 10.30 uur!