Home > Preken > oudejaarsdienst > Oudejaardag 31 december 2018,…

Oudejaardag 31 december 2018, dienst om 19.30 uur in Beverwijk

voorganger ds. L. J. Koopman

orde van dienst:

Welkom en mededelingen

Voorzang: Psalm 105: 1 (OB)

Stil gebed

Votum en groet

Vreugde in het gemeente leven:

Zingen: Lied 43: 1 en 2 (De Heer is mijn Herder)

Verdriet in het gemeente leven

Zingen: Lied 43: 3, 4 en 5 (De Heer is mijn Herder)

Gebed

Schriftlezing: Openbaring 19

Zingen: Psalm 130: 2 en 4 (OB)

Verkondiging: Thema: Jezus is Overwinnaar; 1: feestmaaltijd; 2: strijdveld.

Zingen: Psalm 89: 8 (OB)

Gebed en voorbeden

Collecten

Zingen: Lied 33: 1, 2 en 3 (Wie zijn het die daar komen)

Geloofsbelijdenis

Zingen: Lied 186 (Machtig God, sterke Rots)

Zegen

 

 

Oudejaardag 31 december 2018, dienst om 19.30 uur in Beverwijk