Home > Preken > Goede vrijdag > Vrijdag 14 april 2017, Goede…

Vrijdag 14 april 2017, Goede Vrijdagdienst om 19.30 uur te Beverwijk

voorganger ds. L. J. Koopman

Naamloos-3

Mededelingen

Voorzang Lied 89: 1, 2 en 6 (Leer mij O Heer, uw lijden recht betrachten)

Stil gebed

Votum en Groet

Zingen Psalm 40: 4 (OB)

Gebed

Schriftlezing Johannes 19: 16 – 30

Zingen: Lied 90: 1 en 2  (Mijn Verlosser hangt aan ’t kruis)

Verkondiging 1: Joh. 19: 23 – 24:

Zingen: Psalm 22: 9 en 14 (OB)

Verkondiging 2: Joh. 19: 25 – 27

Zingen: Psalm 68: 2 (NB)

Verkondiging 3: Joh. 28 – 30

Zingen: Psalm 69: 5 en 9 (NB)

Gebed

Collecte, en slotzang Lied 87: 1, 2, 3 en 4 (Jezus, leven van mijn leven)

Zegen

Vrijdag 14 april 2017, Goede Vrijdagdienst om 19.30 uur te Beverwijk