Home > Preken > dankdag > woensdag 1 november 2017, om…

woensdag 1 november 2017, om half vier dankdagdienst in Westzaan voor en met de kinderen

woensdag 1 november 2017, dankdagdienst voor en met de kinderen

voorganger ds. L. J. Koopman

Naamloos-3

Handdruk door ouderling van dienst

Woord van welkom

Zingen: Psalm 100: 1 en 4 (OB)

Stil gebed (Zingen: Handjes gevouwen)

Votum en groet

Zingen:  Lied 294: 1, 2, 3 en 4 (Dank U voor de wonderen die gebeuren)

Gebed

Schriftlezing: Handelingen 8: 26 – 39

Zingen Psalm 116: 1 (OB)

preek  thema: “Blij verrast!”

Zingen Lied 325: 1 en 2 (Vertel het aan de mensen)

Gebed

– afsluiten met het zingen van het Onze Vader Lied 317

Lied Als je maar op God vertrouwt

Collecte door ????

Zingen: Lied 332 (zingen maakt blij)

Zegen

woensdag 1 november 2017, om half vier dankdagdienst in Westzaan voor en met de kinderen