Home > Preken > woensdag 13 maart 2019 biddag…

woensdag 13 maart 2019 biddag om 19.30 uur in Westzaan

woensdag 13 maart 2019 biddag om 19.30 uur in Westzaan

voorganger ds. L. J. Koopman

Welkom en mededelingen

Voorzang: Lied 183: 1, 2 en 3 (Grote God, wij loven U)

stil gebed, votum en groet,

Psalm 123: 1 (OB)

Gebed

Schriftlezing:  MatteĆ¼s 15: 21 – 28

Psalm 77: 3 en 4 (NB)

Prediking: Jezus en de Kananese vrouw: 1: beproefd door Jezus; 2: verhoord door Jezus

Psalm 33: 7 en 8 (NB)

Dankgebed 1: Kerk

Zingen: Psalm 25: 2 (OB)

Dankgebed 2: Nederland

Psalm 25: 3 (OB)

Dankgebed 3: Wereld

Collecten

Psalm 25: 7 (OB)

Geloofsbelijdenis (staande)

Slotzang: Lied 138: 1, 2 en 3 (Zegen ons Algoede)

Zegen

woensdag 13 maart 2019 biddag om 19.30 uur in Westzaan