Home > Preken > biddag > woensdag 9 maart,…

woensdag 9 maart, biddagdienst met en voor de kinderen om 15.30 uur te Westzaan

woensdag 9 maart, biddagdienst met en voor de kinderen om 15.30 uur te Westzaan

voorganger ds. L.J. Koopman

Naamloos-3

orde van dienst:

Handdruk door ouderling van dienst

Woord van welkom (Leon)

Zingen: Psalm 116: 1 en 11 (OB)

Stil gebed (Zingen: Handjes gevouwen)

Votum en groet

Zingen Lied 305 Hoger dan de blauwe luchten….

Gebed

Schriftlezing:

  • Matteüs 6: 9 – 13 door Ruben
  • Matteüs 7: 7 – 11 door Birith

Zingen Psalm 81: 12 (OB)

Preek:  “Mijn Vader is de beste van de hele wereld…”

Zingen Lied 281: Als je bidt zal Hij je geven

Gebed

– door Leon

– afsluiten met het zingen van het Onze Vader Lied 317

Collecte door Chloë en Thijs

Zingen Een rivier vol van vrede

Zegen

 

woensdag 9 maart, biddagdienst met en voor de kinderen om 15.30 uur te Westzaan