Home > Preken > biddag > woensdag 9 maart,…

woensdag 9 maart, biddagdienst om 19.30 uur te Westzaan

voorganger ds. L. J. Koopman

Naamloos-3

Mededelingen door de ouderling van dienst

Voorzang: Psalm 65: 1 en 2 (OB)

Stil gebed onder aan de kansel

Votum en Groet

Psalm 62: 1 (OB)

Gebed

Schriftlezing: Lukas 18: 1 – 7

Psalm: Psalm 43: 1, 2 en 3 (NB)

Prediking: Bid zonder ophouden

Psalm: Psalm 43: 4 en 5 (OB)

Dankgebed 1: Kerk

Zingen: Psalm 63: 2 en 3 (NB)

Dankgebed 2: Nederland

Psalm 72: 1 en 4 (NB)

Dankgebed 3: Wereld

Lied 183: 1, 2 en 3 (Grote God, wij loven U) (collecten tijdens het voorspel)

Geloofsbelijdenis (staande)

Slotzang: Lied 138: 1, 2 en 3 (zegen ons Algoede)

Zegen

woensdag 9 maart, biddagdienst om 19.30 uur te Westzaan