Home > Preken > PASEN! > zondag 1 April 2018,…

PASEN 2018; DE HERE IS WAARLIJK OPGESTAAN!!!!

zondag 1 April 2018, middagdienst om 16.00 uur in Beverwijk

voorganger ds. L.J. Koopman

ds Leon Koopman

Mededelingen door de ouderling van dienst

Voorzang: Lied 94: 1, 2, 3 en 4 ( Daar juicht een toon)

Stil gebed

Votum en Groet

Psalm 119: 24 (NB)

Gebed

Schriftlezing: Markus 16: 9 – 20

Psalm 40: 5 en 8 (OB)

Prediking: Jezus verschijnt aan zijn leerlingen: 1: een vermaning; 2: een bemoediging.

Psalm 66: 8 en 10 (OB)

Dankgebed

Collecten

Lied 98: 1, 2, 4 en 8 (Ik zeg het allen, dat Hij leeft)

Geloofsbelijdenis (staande)

Slotzang: Lied 187 (Majesteit)

Zegen

 

 

zondag 1 April 2018, middagdienst om 16.00 uur in Beverwijk