Home > Preken > PASEN! > zondag 1 April, PASEN,…

DE HERE IS WAARLIJK OPGESTAAN!!

zondag 1 April, PASEN, morgendienst om 9.30 uur in Westzaan

voorganger ds. L. J . Koopman

ds Leon Koopman

orde van dienst:

Mededelingen door de ouderling van dienst

Voorzang: Lied 96: 1, 2 en 3 (Goddank, laat iedereen het horen)

Stil gebed onder aan de kansel

Votum en Groet,

Psalm 42: 3 en 5 (OB)

Lezing van Gods wil: Kolossenzen 3: 1 – 17

Lied 105: 1, 2 en 3 (Wees gegroet, gij eersteling der dagen)

Kindermoment

Kinderlied 263: 1 – 7 (De Heer is waarlijk opgestaan)

Gebed

Schriftlezing Markus 16: 1 – 8

Psalm 16: 3 en 4 (NB)

Prediking:  Hij is opgewekt! 1: een dode Jezus gezocht; 2: een levende Jezus beloofd.

Psalm 56: 5 en 6 (OB)

Dankgebed

Collecten

Slotzang: Lied 104: 1, 2 en 3 (U zij de glorie)

Zegen

zondag 1 April, PASEN, morgendienst om 9.30 uur in Westzaan