Home > Preken > zondag 1 januari 2017,…

zondag 1 januari 2017, middagdienst om  16.00 uur te Beverwijk

voorganger ds. L.J. Koopman

Naamloos-3

Mededelingen door de ouderling van dienst

Voorzang: Psalm: 95: 1 en 4 (OB)

Stil gebed , Votum en Groet

Psalm 123: 1 (OB)

Gebed

Schriftlezing: Johannes 1:  35 – 52

Psalm 66: 6 en 7 (NB)

Prediking: Jezus ontmoeten: Kom en zie.

Lied 189: 1, 2 en 3 ( O Heer mijn God….)

Dankgebed

Collecten

Lied 206: 1, 2 en 3 (O grote God, die liefde zijt)

Geloofsbelijdenis (staande)

Slotzang: Psalm 52: 7 (OB)

Zegen

zondag 1 januari 2017, middagdienst om 16.00 uur te Beverwijk