Home > Preken > zondag 1 mei, middagdienst om…

zondag 1 mei, middagdienst om 16.00 uur te Beverwijk

voorganger ds. L.J. Koopman

Naamloos-3

Mededelingen door de ouderling van dienst

Voorzang: Psalm: 46: 1 en 6 (OB)

Stil gebed onder aan de kansel

Votum en Groet

Psalm 103: 2 en 5 (OB)

Gebed

Schriftlezing: Esther 7: 1-10; Esther 8:15 –  9: 10

Psalm 68: 1 en 2  (OB)

Prediking: God strijdt tegen het kwaad voor Zijn vrede

Psalm 30: 1 en 5 (NB)

Dankgebed

Collecten

Lied 206: 1, 2 en 3 (O grote God die liefde zijt…)

Geloofsbelijdenis (staande)

Slotzang: Lied 225: 1 en 2 (Toch overwint eens de genade…)

Zegen

zondag 1 mei, middagdienst om 16.00 uur te Beverwijk