Home > Preken > doopdienst > zondag 1 mei, morgendienst om…

zondag 1 mei, morgendienst om 9.30 uur te Westzaan

Voorganger ds. L. J. Koopman

Naamloos-3

Doopdienst van Anna Dorith Bos.

Mededelingen door de ouderling van dienst

Voorzang: Psalm 84: 1 en 6 (OB)

Stil gebed onder aan de kansel

Votum en Groet,

Psalm 139: 2 en 7 (OB)

Lezing van de Wet

Psalm 139: 14 (OB)

Kindermoment

Kinderlied 328 (Wees niet bang)

Gebed

Schriftlezing: Esther 4

Psalm 27: 1 en 2 (NB)

Prediking: thema: Er komt Verlossing!

Zingen: Psalm 27: 3 en 7 (NB)

Dooponderwijs

Doopgebed

Zingen: Lied 199: 1, 2, 3 en 4

Doopvragen

(Kinderen naar voren) Doop

Zingen Psalm 105: 5 (OB)

Woord tot de ouders en tot de gemeente, overhandigen doopgeschenk

Dankgebed

Collecten

Slotzang: Lied 189: 1, 2 en 3

Zegen

zondag 1 mei, morgendienst om 9.30 uur te Westzaan