Home > Preken > zondag 1 september 2019,…

zondag 1 september 2019, middagdienst om 16.00 uur in Beverwijk

zondag 1 september 2019, middagdienst om 16.00 uur in Beverwijk

voorganger ds. M. Hofland uit Haarlem

Voorzang Psalm 84:1,2 (OB)

Stil gebed, Votum en Groet

Lied 183 geheel Grote God wij loven U

Gebed

Schriftlezing (HSV) Matteus 5:13-16

Psalm 27:1,7 Mijn licht (NB)  

Prediking Mensen met lef

Lied 197 Heer wat een voorrecht

Dankgebed

Psalm 67:2 De volken zullen u belijden (OB)

Collecten tijdens het voorspel

Geloofsbelijdenis (staande)

Slotzang Lied 117 Heer uw licht en uw liefde

Zegen

zondag 1 september 2019, middagdienst om 16.00 uur in Beverwijk