Home > Preken > zondag 10 februari 2019,…

Gemeentezondag met beide diensten in Westzaan

zondag 10 februari 2019, morgendienst om 9.30 uur in Westzaan

voorganger ds. L. J. Koopman

orde van dienst:

Welkom en mededelingen door de ouderling van dienst

zingen Psalm 95: 1 en 4 (OB)

Stil gebed, votum en groet,

Psalm 119: 25 (OB)

Lezing van Gods wil

Psalm 1: 1 en 2 (NB)

Kindermoment

Kinderlied 322 (Uw Woord is een lamp voor mijn voet)

Gebed

Schriftlezing: Matteüs 13: 1 –  23

Lied 154: 1, 2 en 3 (Here Jezus, om Uw Woord)

Prediking: Thema: Hoe luister je naar het Woord van Jezus?

Psalm 56: 5 en 6 (OB)

Dankgebed

Collecten

Slotzang: Lied 206:  1, 2 en 3 (O, grote God Die liefde zijt)

Zegen

 

zondag 10 februari 2019, morgendienst om 9.30 uur in Westzaan