Home > Preken > gemeentezondag > zondag 11 februari,…

zondag 10 februari, middagdienst om 14.00 uur in Westzaan

Gemeentezondag

voorganger ds. L. J. Koopman

ds Leon Koopman

orde van dienst:

Mededelingen door de ouderling van dienst (predikant in ouderlingenbank)

Voorzang: Psalm 116: 1 en 11 (OB)

Stil gebed, Votum en Groet

Psalm 123: 1 (OB)

Kindermoment

Kinderlied 281 (Als je bidt zal Hij je geven…)

Gebed

Schriftlezing: Hand. 2: 41 – 47

Psalm 138: 2 en 4 (NB)

Prediking: Kerk zijn volgens Gods bedoeling: volharden in: 4: de gebeden

Lied 197: 1 en 2 (Heer, wat een voorrecht)

Dankgebed

Collecten

Psalm 27:  7 (OB)

Geloofsbelijdenis (staande)

Slotzang: Lied 137: 1, 2, 3 en 4 (Vrede zij u)

Zegen

zondag 11 februari, middagdienst om 14.00 uur in Westzaan