Home > Preken > zondag 10 januari…

zondag 10 januari morgendienst om 9.30 uur te Westzaan

voorganger ds. L. J. Koopman

Naamloos-3

orde van dienst:

Psalm 62: 1 en 5 (NB)

Stil gebed onder aan de kansel

Votum en Groet,

Psalm 119: 53 (OB)

Lezing van de Wet

Psalm 25: 3 en 7 (OB)

Kindermoment

Kinderlied 328 (Wees niet bang)

Gebed

Schriftlezing: Lukas 4: 1 –  13

Gezang 5: 7, 8 en 9 (OB) (Gebed des Heren)

Prediking: Thema: Gods Woord biedt houvast in verzoekingen

Psalm 89: 7 en 8 (OB)

Dankgebed

Collecten

Slotzang: Lied 63: 1, 2, 3, 4 en 5 (O kom, o kom Immanuël)

Zegen

zondag 10 januari morgendienst om 9.30 uur te Westzaan

0 Comments

Add a Comment