Home > Preken > voorbereiding Heilig Avondmaal > Zondag 10 juni 2018 –…

Zondag 10 juni 2018 – Middagdienst

Mededelingen

Samenzang: Ps. 122: 1 (O.B.)
Stil gebed
Votum & Groet

Samenzang: Ps. 38: 1 & 3 (N.B.)
Gebed

Schriftlezing: Psalm 32:1-11 (HSV)
Samenzang: Ps. 32: 1 & 2 (O.B.)

Verkondiging: Eerlijk = eerlijk
Verzwegen zonden
Beleden zonden
Vergeven zonden

Samenzang : Lied 162: 1, 2 & 3
Lezing van het eerste deel van het formulier voor de viering van het Heilig Avondmaal

Samenzang: Ps. 51: 5 & 6 (O.B.)
Dienst der gebeden
Dienst der offeranden

Samenzang: Lied 26: 1 & 3
Geloofsbelijdenis

Samenzang: Ps. 68: 10 (O.B.)
Zegen

Zondag 10 juni 2018 – Middagdienst