Home > Preken > Heidelbergse catechismus > zondag 10 september 2017,…

zondag 10 september 2017, middagdienst om 16.00 uur in Beverwijk

voorganger ds. L.J. Koopman

Naamloos-3

Mededelingen door de ouderling van dienst

Voorzang: Psalm 90: 1 en 8 (NB)

Stil gebed onder aan de kansel

Votum en Groet

Psalm 119: 83 (OB)

Gebed

Schriftlezing: Efeze 5: 22 – 33 en zondag 41 Heidelbergse Catechismus

Lied 22: 1, 2, 3, 4, 5 en 6 (Wij zingen, Vader, U ter eer)

Prediking: thema: Het huwelijk (1): verbonden met God en verbonden met elkaar.

Psalm 81: 12 (OB)

Dankgebed

Collecten

Lied 172: 1 en 2 (Abba Vader)

Geloofsbelijdenis (staande)

Slotzang: Psalm 27: 7 (OB)

Zegen

 

zondag 10 september 2017, middagdienst om 16.00 uur in Beverwijk