Home > Preken > bijbelboek Daniel > zondag 10 september 2017,…

zondag 10 september 2017, morgendienst om 9.30 uur in Westzaan

voorganger ds L. J. Koopman

Naamloos-3

Mededelingen door de ouderling van dienst

Voorzang: Psalm 75: 1 (OB)

Stil gebed onder aan de kansel

Votum en Groet,

Psalm 65:  1 en 2 (OB)

Lezing van Gods wet

Lied 2: 1 en 5 (Geloofd zijt gij, God onze Heer)

Kindermoment

Kinderlied 305 (Hoger dan de blauwe luchten…)

Gebed

Schriftlezing: Daniël 2

Psalm 115: 1, 3 en 6 (NB)

Prediking: “Er is een God in de hemel….” 1. God is geen mens; 2. God hoort het gebed; 3. God bouwt zijn Koninkrijk.

Psalm 96: 1 en 9 (OB)

Gebed / dankgebed

Collecten

Slotzang: Lied 157: 1, 2 en 3 (Zoek eerst het Koninkrijk van God)

Zegen

zondag 10 september 2017, morgendienst om 9.30 uur in Westzaan