Home > Preken > zondag 11 augustus 2019,…

zondag 11 augustus 2019, morgendienst om 9.30 uur in Westzaan

Voorganger ds. C. van Atten uit Leiden

Welkom en mededelingen

zingen: Liedbund.  nr 44: 1.4.

Stil gebed, votum en groet

Psalm 108:1.2 OB

Lezing van de Wet

Kinderlied

Gebed

Schriftlezing : Mattheus 13: 31 -35. 44-46

Psalm 99: 1.6. NB

Prediking

Psalm 19: 5 OB

Dankgebed

Collecten

Slotzang Liedbund 143: 1.2.3

Zegen

zondag 11 augustus 2019, morgendienst om 9.30 uur in Westzaan