Home > Preken > voorbereiding Heilig Avondmaal > zondag 11 december 2016,…

zondag 11 december 2016, middagdienst om 16.00 uur te Beverwijk

voorganger ds. L.J. Koopman

Naamloos-3

Mededelingen door de ouderling van dienst

Voorzang: Psalm 97: 1 en 6 (NB)

Stil gebed onder aan de kansel

Votum en Groet

Psalm 123: 1 (OB)

Gebed

Schriftlezing: 1 Korinte 11: 17 – 34

Psalm 139: 1 en 14 (NB)

Prediking: Jezus alleen!

Lied 43: 1, 2, en 3 (De Heer is mijn Herder)

Dankgebed

Kort formulier voorbereiding Avondmaal

Lied 43: 4 en 5 (De Heer is mijn Herder)

Collecten

Psalm 138: 3 en 4 (OB)

Geloofsbelijdenis (staande)

Slotzang: Lied 142 (Er is een Verlosser)

Zegen

 

zondag 11 december 2016, middagdienst om 16.00 uur te Beverwijk