Home > Preken > voorbereiding Heilig Avondmaal > zondag 11 december 2016,…

zondag 11 december 2016, morgendienst om 9.30 uur te Westzaan

voorganger ds. L.J Kooopman

Naamloos-3

Mededelingen door de ouderling van dienst

Voorzang: Psalm 27: 1 en 2 (NB)

Stil gebed onder aan de kansel

Votum en Groet,

Psalm 36: 2 en 3 (OB)

Lezing van de Wet

Lied 82: 1, 3 en 5 (God enkel licht)

Kindermoment

Kinderlied 257: 1, 2 en 3 (Jezus zegt dat Hij hier van ons verwacht)

Gebed

Schriftlezing Jesaja 9: 1 – 6 en Joh. 1: 1 – 14, + Catechismus Zondag 30, vr. 81 en 82

Gezang 3/Lofzang van Zacharias: 4 (OB)

Prediking: Jezus: Licht in de duisternis

Psalm 118: 13 (OB)

Formulier voorbereiding Heilig Avondmaal

Lied 61: 1, 3 en 4 (Hoe zal ik U ontvangen)

Dankgebed

Collecten

Slotzang: Lied 79:  1, 2, 3, 4 en 5 (Nu daagt het in het Oosten)

Zegen

zondag 11 december 2016, morgendienst om 9.30 uur te Westzaan