Home > Preken > gemeentezondag > zondag 11 februari 2018,…

Zondag 11 februari 2018, morgendienst om 9.30 uur in Westzaan

Gemeentezondag!

voorganger ds. L.J. Koopman

ds Leon Koopman

 

Mededelingen door de ouderling van dienst

Voorzang: Psalm 100: 1, 2, 3 en 4 (OB)

Stil gebed Votum en Groet,

Psalm 149: 1 en 3 (NB)

Lezing van Gods wet

Psalm 119: 32 en 86 (OB)

Kindermoment

Kinderlied 332:1, 2 en 3 (Zingen maakt blij)

Gebed

Schriftlezing Hand. 2: 36 – 47

Lied 194: 1 en 2 (Eén Naam is onze hope)

Prediking:  een kerk naar Gods hart: volharden in: 1: het onderwijs van de apostelen; 2; de gemeenschap; 3; het breken van het brood; 4: de gebeden

Psalm 23: 1, 2 en 3 (OB)

Dankgebed

Collecten

Slotzang: Lied 201: 1, 2 en 3 (Samen in de Naam van Jezus)

Zegen

zondag 11 februari 2018, morgendienst om 9.30 uur in Westzaan, Gemeentezondag!