Home > Preken > zondag 11 maart 2018,…

zondag 11 maart 2018, middagdienst om 16.00 uur in Beverwijk

voorganger ds. J. Manni uit Rotterdam

ds J Manni

orde van dienst:

Mededelingen door de ouderling van dienst

Zingen:           Ps. 92:1,2 OB

Stil gebed Votum en Groet

 

Zingen:           Ps. 122:1,3 OB

Gebed

Schriftlezing   Efeze 2:4-10

Johannes 6:1-15

Zingen:           Lied 83:1,2,3  (Liedboek 174)

Prediking        Johannes 6:15

Zingen:           Ps. 145:1,2 NB

Dankgebed

Zingen:           Lied 114:1 (Liedboek 477)

Psalm (collecten tijdens het voorspel)

Geloofsbelijdenis (staande)

Slotzang          Ps. 67:2,3 OB

zegen

zondag 11 maart 2018, middagdienst om 16.00 uur in Beverwijk